Fisioterapeuta

Calendari

ESPAI RESERVAT PELS JUGADORS DEL CLUB

Espai on es podrá fer reserves per fer tractament de lesions originades durant la pràctica esportiva amb el servei de fisio a càrrec Irene en:

Sobrecàrrega muscular, ruptures musculars, esquinços…