Història del Club

Fundat al any 1983

Puntualment durant l’any 1982, es van disputar alguns partits amistosos  i improvisat entre nois del poble, no fou fins l’any 1983 que el futbol no es consolida a Cabrera de Mar, I va ser  quan es va donar d’alta a la Federació Catalana de Futbol………………………………….